Rettigheter og plikter knyttet til medlemskap

Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 

Innmeldingskjema

Jeg godtar å være på XR Norges e-post liste for utsending av nyhetsbrev

15 + 2 =

*Et selskap kan i XR Norge være medlem som en startup inntil det har funnet sitt produkt og marked og har begynt å skalere