Om XR Norge

Formål

XR Norge er et nettverk av selskaper med det formål om å etablere et miljø i verdensklasse innenfor de kunstige og utvidede virkelighetene (XR). Nettverket skal med sitt arbeid bidra til økt verdiskapning blant aktørene i nettverket igjennom å:

 

  • Skape økt næringsvirksomhet i gjennom å legge til rette for å koble leverandører og bestillere, på tvers av privat og offentlig næringsliv og akademia
  • Bygge kompetanse innen XR ved å definere strategiske satsningsområder innen næringsliv og forskning av hensikt av å skape innsikt i både muligheter og utfordringer, samt arbeide med å skape gode løsninger og bygge best-praksis i fellesskap
  • Initiere innovative prosjekter innen både forskning og næringsvirksomhet
  • Kommunisere og synliggjøre aktørene og fagfeltet nasjonalt og internasjonale, og være et foretrukkent kontaktpunkt for å anskaffe ekspertise på området

Strategiske tiltak for 2019

Realisere strategiske nettverksgrupper
•Etablere nettverksgrupper innen Helse, Industri,
Trening/opplæring og Medie/Opplevelse
•Skape oversikt over problemstillinger, prosjekter og
utviklingsområder, bygge plan videre

Etablere en tydelig struktur for nettverket
•Formell etablering av nettverket
•Nasjonalt team (Bergen, Innlandet, Trondheim og Oslo) og
styre
•Reetablere medlemskapsavtaler etter ny modell

Bygge nettverket
•Etablere samarbeid med andre nettverk, klynger mv.
•Utvide medlemsbasen og sikre aktører innen alle
segmenter
•Skape en bærekraftig næringsklynge/Arena

Skape en tydelig ekstern profil og tilstedeværelse
•Webside med nasjonal base over aktører og prosjekter
•Bygge attraktivitet og kjennskap til nettverket nasjonalt,
samle aktørene innen området
•Skape interesse for det Norske miljøet Internasjonalt

Styret

Foreningen har et styre på 5 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal

  • iverksette årsmøtebestemmelser og godkjennes strategi og handlingsplan for kommende år utarbeidet av operativ ledelse
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad

 

Renate Sihn Fossum

Styreleder

Gründer og Kreativ Produsent i Stargate Media AS

Håvard Persen

Nestleder

Produktsjef HP Norge AS

Louise Helliksen

Daglig leder Transform IT og XR Norge

Marius Thorvaldsen

Daglig leder i Work Work og Breach VR

Håvard Sørli

Prosjektleder Tindved Kulturhager A/S

Kai Justin Reaver

Daglig leder udaru as, Rådgiver norske arkitekters landsforbund.

Ekaterina Prasolova - Førland

Professor ved NTNU

Hold deg oppdatert og kontakt oss!

1 + 12 =