Om XR Norge

Formål

XR Norge er et nettverk av selskaper med det formål om å etablere et miljø i verdensklasse innenfor de kunstige og utvidede virkelighetene (XR). Nettverket skal med sitt arbeid bidra til økt verdiskapning blant aktørene i nettverket igjennom å:

 

  • Skape økt næringsvirksomhet i gjennom å legge til rette for å koble leverandører og bestillere, på tvers av privat og offentlig næringsliv og akademia
  • Bygge kompetanse innen XR ved å definere strategiske satsningsområder innen næringsliv og forskning av hensikt av å skape innsikt i både muligheter og utfordringer, samt arbeide med å skape gode løsninger og bygge best-praksis i fellesskap
  • Initiere innovative prosjekter innen både forskning og næringsvirksomhet
  • Kommunisere og synliggjøre aktørene og fagfeltet nasjonalt og internasjonale, og være et foretrukkent kontaktpunkt for å anskaffe ekspertise på området

Stiftere av XR Norge

Andrew Perkis Professor, Leder NTNU ARTEC og GEMINI senter for XR
Marius Thorvaldsen daglig leder Work Work
Anne Segtnan daglig leder i Tindved Kulturhage
Kim Baumann Larsen daglig leder i Dimension Design AS
Verner Hølleland Managing Director, HP Norge AS

Styret

Foreningens styre består av styreleder, nestleder og 5 styremedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret skal også:

  • iverksette årsmøtebestemmelser og godkjennes strategi og handlingsplan for kommende år utarbeidet av operativ ledelse
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad

 

Andrew Perkis

Styreleder

Professor NTNU IES, Leder NTNU ARTEC

Marius Thorvaldsen

Styremedlem

Daglig leder i Work Work og Breach VR

Håvard Sørli

Styremedlem

Prosjektleder Tindved Kulturhage A/S
Første Lektor Nord Universitet

Ekaterina Prasolova - Førland

Styremedlem

Professor ved NTNU

Hold deg oppdatert og kontakt oss!

Jeg godtar å være på XR Norges e-post liste for utsending av nyhetsbrev

10 + 7 =