Medlemskap

Gå til innmelding!

Bakgrunn

XR Norge er en forening stiftet i april 2019 etter lengre samarbeid mellom ulike aktører i Norge innen utvidede virkelighetsteknologier. Det er identifiserte nærmere 200 aktører som leverer, benytter eller utforsker denne teknologien i Norge, hvilket representerer et betydelig omfang og utvikling på området. Foreningen ble stiftet av nettverkets medlemmer og administreres av et nasjonalt team bestående av regionale representanter og daglig leder. Foreningen har definerte vedtekter det forvaltes etter og en styringsgruppe bestående av nettverkets kjernemedlemmer som sikrer dens strategi og overordnede styring.

Målsetninger

XR Norges visjon er å skape et tydelig Norskt miljø i verdensklasse innenfor de kunstige- og utvidede virkelighetene (XR).  For å klare dette må vi samle akademia, forskningsinstitutter, bedrifter, gründere og investorer, og fasilitere nettverk,  XR-kunnskap og kunnskapsdeling. XR Norge skal være den naturlige arenaen som tilrettelegger denne muligheten for alle interessenter.

 • Bidra til å skape internasjonale innovasjoner
 • Skape møteplasser og erverve innsikt i faglige- , organisasjonelle- og tekniske problemstillinger for anvendelse for å bygge kompetanse og verdiskapning blant aktørene innen XR området
 • Utvikle nettverksgrupper på områdene helse, industri, medie og opplevelse, trening og opplæring, samt forskning igjennom å være næringslivets representant i XR Gemini senteret
 • Knutepunkt for leverandører og bestillere, på tvers av privat, offentlig og akademia
 • Legge til rette for nyskapning og innovative prosjekter, bidra til initiering av 5-10 prosjekter innenfor hvert fokusområde og minst 5 internasjonale prosjekter innen forskning og utvikling

Medlemsfordeler

 • Jevnlige møteplasser for prosjekt- og selskapspresentasjoner, kompetanse- og erfaringsdeling og faglig utvikling på tvers
 • Bistand til etablering av samarbeidsprosjekter og tilgang til nettverkets ressurser og relasjoner
 • Fasilitering av møteplasser arrangert av medlemmene,
 • Gratis inngang på Virtual World (50% rabatt for medlemmer som jobber i it/konsulentselskaper), fordelaktig tilgang til og profilering via Computerworld
 • Tilgang til og fordelaktige priser på deltakelse og profilering på på ulike arrangementer, studieturer, messer og andre lærings- /profileringstiltak
 • Tilgang til andre nasjonale og internasjonale XR – nettverk og deres aktiviteter
 • Profilering av selskap og prosjekter via XR Norges nettsider og tilgang til XR Norges Facebook gruppe

Forpliktelser

Ved inngåelse av denne avtalen er virksomheten eller personen forpliktet til å betale årlig medlemsavgift i henhold til enhver tid gjeldende priser.

Medlemsavgiften gjelder fra innelding og er løpende med årlig fornyelse per 01.januar påfølgende år. Oppsigelse eller endring av medlemsskap må skje innen 01.desember gjeldende år og vil ellers faktureres ihht gjeldende avtale.

Virksomheter som er medlem forplikter seg til å delta med en eller flere kontaktpersoner og egen arbeidskrav – minimum 25 timer årlig for å delta i nettverkets aktiviteter.

Eventuelle egenandeler kommer i tillegg. Utover det vil nettverket i stor grad styre aktivitetsnivået og sette agendaen.

***

Priser

 

> 100 ansatte 50.000 kr/år
20 – 100 ansatte 40.000kr/år
<20 ansatte 20.000 kr/år
FoU/utdanning 50.000 kr/år
Gründer* 5.000 kr/år – Gratis første året
Personlig medlemsskap 999 kr/år