Evakuering i tunell

SINTEF

Strindveien 2
7034 Trondheim
73593000

Ved hjelp av en programvare med nær virkelighetsgrafikk, VR-briller og en plattform som registrerer folks bevegelser, har forskere fra SINTEF og Lund Universitet sammen testet 80 fagområder som en del av en virtuell, men troverdig brannøvelse.

Å takle en tunnelbrann er en krevende oppgave for beredskapstjenestene. Selv erfarne røykdykkere kan støte på problemer rundt det å være i en brannsituasjon. Hovedformålet med prosjektet er å teste og dokumentere effekten av tunnelstyringssystemer, som skilting, styrelys og høyttalere. NPRA vil også bruke resultatene til å utarbeide en generell informasjonskampanje som er utformet for å skape større bevissthet om dette emnet.

En ting forskerne er sikker på er at under en tunnelbrann vil vi sannsynligvis ikke ha mye tid til å handle. En brann kan akselerere raskt, spesielt hvis drivstoff eller andre brennbare materialer er involvert. Hvis veiledningssystemet er utilstrekkelig, vil noen gå mot brannen i stedet for bort fra den. Det tar også tid for nødtjenestene å komme fram.

Som en del av atferdsstudien undersøkte forskerne hvordan vi reagerer på en rekke sikkerhetstiltak. Målet var å få folk ut av tunnelen eller til beredskapsrommene, i de tunnelene som har dem. Tilfluktsrom er ikke standard i norske tunneler, men bruken har vært en del av studien.

Sikkerhetstiltak som ble testet som en del av dette prosjektet var som følger:

  • Visuelle guidelys for å hjelpe deg
  • Audio (kunngjøringer fra høyttalere på flere språk ved nødutgangene)
  • Signal ved nødutganger
  • Betydningen av avstanden mellom nødutganger

Resultatene viser at norske tuneller burde installeres med stripe belysning, montert omtrent en meter fra gulvet. Det burde også installeres høyttalere med flerspråklige instrukser. Tilfluktsrom burde være plassert nærmere hverandre enn de er nå og om en tunell er utsatt for mye trafrikk, bør enda kortere avstander mellom tilfluktsrom bli benyttet.

Lenker

  • Sintef.no “Basic safety measures will save lives in tunels”
    https://www.sintef.no/en/latest-news/basic-safety-measures-will-save-lives-in-tunnels/