Forskere ved NTNU og medspillere fra NAV mener at spillteknologi og VR kan være en motivasjonsfaktor i unges valg av jobb og egnet karrierevalg. Prosjektleder er professor Ekaterina Prasolova-Førland, som tror at unge som er i tvil om yrkesvalg kan motiveres til å utforske flere yrker om de får sjansen til å bruke teknologi de er kjent med. Nettopp fordi ungdom og unge voksne ofte er erfarne med spill og gaming.

Formålet med dette prosjektet er å utforske hvordan VR/MR kan engasjere og informere unge jobbsøkere, samt. å vise hvordan VR/MR kan være et bidrag til å inkludere unge i jobbmarkedet. Spillteknologien NTNU har utviklet tillater brukeren å inntre forskjellige arbeidsplasser hvor man kan fullføre arbeidsoppgaver, få tilbakemelding og oppleve det å mestre situasjoner fra den virkelige verden.Man har ved hjelp av en kontroller i hver hånd og et VR headset, muligheten til å prøve prøve seg på fiskeoppdrett og de arbeidsoppgavene det innebærer. Slik som filetering og pakking, fôring og kjøring av båt ut til merdene. Denne appen heter FisheryVR som konstruerer en typisk norsk fjord. Dette inkluderer fiskebur, en kontroll- og fôringsstasjon, en båt og et fiskeanlegg.

De oppgavene man får i oppdrettsdelen inkluderer vedlikehetskontroller av tau og knuter på burene, ekstern mating av fisk og tilsyn som skjer på kontrollstasjonen. Videre kan man kjøre båten tilbake til fiskeanlegget, hvor opgavene blir å sortere, filetere og pakke fisken. Man skal videre gjennomgå en helse- og sikkerhetssjekk før man vasker hender og skifter uniform.

Alle oppgavene i FisheryVR er i en 360 graders video filmet på de ekte arbeidsplassene. Og til enhver tid kan brukeren etterspørre en beskrivelse av hver oppgave og få tilbakemelding på utførelsen. Informasjonen brukeren får her er hentet fra ett nettbrett, festet til beltet. Alle oppgavene krever fullførte aktiviteter som må gjøres for at nettbrettet skal fungere. Man kan opptjene poeng for alle akivitetene, for eksempel gjennom det å vaske hendene, vaske sko, skjære 20 filetstykker og lignende. De ulike poengtypene er spisifikke, avhengig av bransjen og er baserte på de mest etterspurte ferdighetene innen næringene.

Det har vært prototyper av prosjektet ut for testing av unge jobbsøkere, karriereveiledere, videregående studenter og andre interesser. Hvor både jobbsøkere og rådgivere har vært positive til resultatet. Prosjektet startet i mai 2017 og det fines interesse både nasjonalt og internasjonalt. Prasolova-Førland har sammen med studentene sine presentert prosjektet både under messer og på konferanser. Prosjektet har vunnet pris for Best Demo under EuroVR i London.

Det har vært mye forberedinger og innspill gjennom prosjektet, og  planen var at det skulle ferdigstilles høsten 2018, men det er framstilt til Mars/April 2019.