Norskopplæring er et av flere prosjekter satt i gang hos studenter og forskere på NTNU. Appen har innvandrere med høy utdanning som målgruppe. En utfordring for mange som skal lære seg norsk er at de bruker norsk primært i klasserommet, mens det ellers går i morsmål eller engelsk. NTNU tror at et interaktivt språkopplegg i VR vil være en god læringsmekanisme hvor de vil lære språket bedre og raskere, samtidig som motivasjonen øker.

I applikasjonen vil brukeren få tilbakemelding på uttalen sin som er avgjørende til å bidra til bedre læring.