NTNU bruker VR-teknologien til å skape nye undervisningsmetoder. Også når det kommer til kirurgi og medisin. IMTELs søsterlab på Øya benyttes av medisinstudenter som bruker VR teknologien til ferdighetstrening i medisinsk behandling og kirurgi.