Trening med kunstig publikum

Pointmedia

Grev Wedels Plass 9
Oslo, Norway
215 66 868

PointMedia har i samarbeid med Norges Musikkhøgskole utviklet en VR simulator som skal benyttes for trening og forberedelse til scene fremføringer. For mange musikere er det ikke nok å øve i titalls timer på musikken man skal fremføre da det er lite som kan forberede en på et stort publikum og presentasjonsangst.

Formålet med prosjektet er å redusere prestasjonsnervene og lage et øvingsforhold som kan minne så mye som mulig på hva virkeligheten har å by på. Konsertsimulatoren består av en rekke avgjørende elementer som bidrar til følelsen av at dette er virkelig. Publikumet i simulatoren er styrt av kunstig intelligens hvor det kan oppstå ulike episoder fra hver gang simulatoren taas i bruk. For eksempel at mobiltelefoner ringer under forestillinger, folk som hoster, uengasjert publikum eller engasjert publikum.

Simulatoren har også innelagt realistisk publikumslyd som spiller sammen med hendelsene som skjer underveis og de visuelle inntrykkene. Pointmedia samarbeider nå med musikkhøgskolen for å selge simulatoren til nye markeder. Både når det gjelder nasjonalt og internasjonalt.