VIRSAM

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Svartøya 17, 7290 Støren
(+47) 73 59 50 00

I dette prosjektet kalt VirSam blir VR brukt i utdanning av helsepersonell. I prosjektet blir det laget bygninger og rom som er knyttet til helsepersonelltjenesten. Eksempelvis et pasientrom på et sykehus. I applikasjonen blir man tildelt en avatar hvor man kan kommunisere og utføre ulike oppgaver. Mulighetene er å gjøre dette ved bruk av 3D-briller og bevegelsessensorer, eller foran en pc.

I Virsam er et av målene å få unike læringsarenaer for trening av prosedyrer og samhandling i helsetjenesten, slik at studentene på sikt får bedre utdanning og pasientbehandling. Prosjektet initierer på en systematisk måte bruk av virtuelle arenaer, en teknologi for undervisning og læring som har vært brukt i veldig liten grad. Prosjektet svarer på det erkjente behovet for økt tid på relevante oppgaver  og utvikle studenters muligheter for selv-regulert læring.

Lenker

  • https://www.ntnu.edu/ipl/imtel
  • https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/260370