Virtual bodystorming

SINTEF

Strindveien 2
7034 Trondheim
73593000

Dette er et løpende prosjekt med en ny prototypemetode for servicedesign, Virtual Bodystorming. Virtual Bodystorming bruker VR og gjør det mulig for brukeren å spille rollen i tjenestescenariet i et fullstendig samarbeidende VR-miljø. I dette miljøet kan ulike tjenesterelaterte områder og gjenstander gjenopprettes med 3D-grafikk, mens fjerntliggende brukere, leverandører og designere kan kommunisere og samarbeide.