NTNU bruker VR-teknologien til å skape nye undervisningsmetoder.

I denne applikasjonen oppdager man Trondheim med nye øyne, hvor man vandrer gjennom veiter og gater. En av knappene på VR-kontrolleren som guider ferden kan aktiveres – og da begynner vannstanden i elva å stige kraftig til vannet når første etasje i husene langs elvebredden. Videre stiger det enda mere og flommen når opp til gater og lavtliggende hus.

Det er altså slik det kan se ut i Trondheim om det forekommer flom eller om havnivået stiger. En annen knapp på kontrolleren aktiverer områder med kvikkleire i grunnen. Det viser seg at temmelig store områder med tett bebyggelse ligger på gyngende grunn. Man kan variere fra froskeperspektiv til fugleperspektiv.