Tidligere saker

Oversikt over tidligere saker publisert her på websiden. Alle sakene er aktuelle i forbindelse med klyngesamarbeidet vårt eller innenfor XR området.

Ønsker å lokke til seg ungdoms interesse for kunst

Kunstner Bjarne Melgaard mener det er for lite engasjement blant dagens ungdom og kunstverdenen. Han samarbeider med britiske Acute Art med å benytte digital teknologi og data til å fylle ut det man ikke ser på et museum. Melgaard håper at ungdom fatter en større interesse for kunst når de kan oppleve en utvidet opplevelse av ulike verk ved bruk av XR teknologi.

Trondheim kommune og NGU imponerte over VR app

Trondheim kommune har sammen med Norges Geologiske Undersøkelse prøvd IMTELlabs eget VR prosjekt som viser til klimaendringer og havnivåstigning. De to var imponerte over visualiseringen. Begge appene skal vises under The Big Challenge festivalen og IMTELs innovasjonsdag i Mai.

Helsport og Headspin med VR løsning

I samarbeid med Helsport har Headspin utviklet en interessant VR løsning for valg av riktig telt for kundene. Brukeren trenger kun et VR headset med riktig innhold, for så å teste ut hvilket som helst telt man skulle ønske. Her kan man virtuelt gå inn i det valgte teltet og oppleve det som om det er ekte. Dette ved bruk av lydelementer, bilder og animasjon som gjør det mulig. Ikke bare er dette en smart løsning for Helsport i seg selv, men også for XXL og deres produktplassering.

Feståpning Modern Activity Center

Stargate Media var tilstede under feståpningen av Modern Activity Center for å vise hvordan Møller Eiendom og Nordic Arch har benyttet Magic Leap som visualisering av bygget underveis i byggeprosjektet.

WEC360 med AR til DnB eiendom

DNB Eiendom har i samarbeid med WEC360 publisert et av sine boligprosjekter i AR. Altså kan markedet se boligområdet uten å besøke lokasjonen. Dette er det første boligprosjektet som er blitt presentert i AR i Norge. AR brukes til utendørsmodellene for å gi en opplevelse av størrelse og beliggenhet. Mens VR brukes til å vise hvordan leilighetene vil se ut innvendig.

Formell stiftelse av xrnorge

XR Norge er under formell stiftelse hvor det vil bli holdt et møte 10. April. Her vil det bli diskutert forslag til kommende styre og gjennomgang av stiftelsesdokumenter sammen med vedtekter. Det er viktig at alle medlemmer registrerer seg under innmeldingsskjemaet på xrnorge.no. Dette for å seg oppdatert på de nyeste sakene og få invitasjon til workshops og andre kommende arrangementer. XR Norge ser fram til å nærme seg slutten på en lang prosess, og til å komme i gang som et nasjonalt nettverk og som en klynge.

Dimension10 til Laval Virtual awards

Dimension10 har blant over 100 nominerte blitt utnevnt som en av finalistene til Laval Virtual awards i Frankrike. Prosjektet som resulterte til nominasjonen viser til VRs rolle innen byggeplanlegging, arkitekt – og leverandørprosesser og teknisk konsultasjon. VR/AR løsningen hos Dimension10 viser blant annet fordelen av å kunne se prosjekter i 3D modeller framfor 2D skjermer, og hvordan partnere kan holde møter, uten å være fysisk tilstede i samme rom. Nominasjonen er til stor fordel for norske VR selskaper da dette beviser at vi kan hevde oss internasjonalt.

Norges første VR professor

Ekaterina Prasolova-Førland er leder for Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og for VR/AR labben på NTNU Dragvoll. Hun er også Norges første VR professor og ble nå i mars nominert som en sterk kandidat til årets Digit-kvinne 2019. Prasolova føler seg beæret over nominasjonen som første professor. Hun er også en av svært få kvinner innen sitt område.