Tidligere saker

Oversikt over tidligere saker publisert her på websiden. Alle sakene er aktuelle i forbindelse med klyngesamarbeidet vårt eller innenfor XR området.

WEC360 med AR til DnB eiendom

DNB Eiendom har i samarbeid med WEC360 publisert et av sine boligprosjekter i AR. Altså kan markedet se boligområdet uten å besøke lokasjonen. Dette er det første boligprosjektet som er blitt presentert i AR i Norge. AR brukes til utendørsmodellene for å gi en opplevelse av størrelse og beliggenhet. Mens VR brukes til å vise hvordan leilighetene vil se ut innvendig.

Formell stiftelse av xrnorge

XR Norge er under formell stiftelse hvor det vil bli holdt et møte 10. April. Her vil det bli diskutert forslag til kommende styre og gjennomgang av stiftelsesdokumenter sammen med vedtekter. Det er viktig at alle medlemmer registrerer seg under innmeldingsskjemaet på xrnorge.no. Dette for å seg oppdatert på de nyeste sakene og få invitasjon til workshops og andre kommende arrangementer. XR Norge ser fram til å nærme seg slutten på en lang prosess, og til å komme i gang som et nasjonalt nettverk og som en klynge.

Norges første VR professor

Ekaterina Prasolova-Førland er leder for Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og for VR/AR labben på NTNU Dragvoll. Hun er også Norges første VR professor og ble nå i mars nominert som en sterk kandidat til årets Digit-kvinne 2019. Prasolova føler seg beæret over nominasjonen som første professor. Hun er også en av svært få kvinner innen sitt område.

Dimension10 til Laval Virtual awards

Dimension10 har blant over 100 nominerte blitt utnevnt som en av finalistene til Laval Virtual awards i Frankrike. Prosjektet som resulterte til nominasjonen viser til VRs rolle innen byggeplanlegging, arkitekt – og leverandørprosesser og teknisk konsultasjon. VR/AR løsningen hos Dimension10 viser blant annet fordelen av å kunne se prosjekter i 3D modeller framfor 2D skjermer, og hvordan partnere kan holde møter, uten å være fysisk tilstede i samme rom. Nominasjonen er til stor fordel for norske VR selskaper da dette beviser at vi kan hevde oss internasjonalt.